Інокулянти

Фільтр
Сортування:
Вид:
Legum Fix
Код: Legum Fix
В наявності
дізнатися ціну
Premium Inoculant
Код: premium inoculant
В наявності
дізнатися ціну
Мікоризний інокулянт MycoFix
Код: MycoFix
В наявності
дізнатися ціну
Інокулянти

Купити інокулянти британського виробництва Premium Inoculant

Інокулянти – це препарати, що використовують живі мікроорганізми (ендофіти) для користі основної рослини, підвищення її врожайності, захисту від хвороб та шкідників, прискорення росту, тощо. 

Принцип дії таких препаратів оснований на тому, що багато видів мікроорганізмів в живій природі приймають участь симбіотичних (взаємодоповнюючих) відносинах з рослинами.  Завдяки найбільш ефективним формам симбіозу покращується система живлення рослини, стимулюється вироблення фітогормонів і т.д. 

Дослідження переваг інокулянтів для сільського господарства показали, що їх дія поширюється за межі ролі лише біологічних добрив. Крім цієї функції, вони здатні виробляти в культурі системну придбану резистентність до найбільш поширених хвороб (завдяки забезпеченню стійкості до патогенних мікроорганізмів). Зокрема, найбільше досліджень показують вироблену стійкість до борошнистої роси, базального опіку (або смугастої бактеріальної плямистості), офіобольозних  та кореневих гнилей.

Розділяють декілька видів інокулянтів:

Біодобрива (бактеріальні добрива) 

Такий вид інокулянтів також поділяють на азотфіксуючі та фосфатмобілізуючі препарати. 

Азотфіксуючі 

Симбіотичні азотфіксатори – це клубенькові бактерії, що здатні зв’язувати неорганічний атмосферний азот, переробляючи його в доступні для рослині азотмісткі органічні сполуки. Вони представлені Rhizobium sp. та Bradyrhizobium sp. 

До асоциативних азотфіксаторів відносять бактерії родів Azospirillum, Azotobacter, Agrobacterium, Azomonas.

Фосфатмобілізуючі

Їх роль полягає в перетворенні неорганічних сполук фосфору та пов’язаних з ними металів – Mg, Ca, Zn, Fe та ін. в доступні рослині органічні, або підвищенні такої доступності.  До таких бактерій відносять роди Bacillus megaterium та Pseudomonas aureofaciens. 


Фітостимулятори

До фітостимуляторів відносять бактеріальні добрива, що виробляють фітогормони, які, в свою чергу, позитивно впливають на ріст рослини та розвиток її кореневої системи. 


Мікоризні інокулянти для сої

До мікоризних інокулянтів відносять здебільшого везикулярно-арбускулярні гриби, що виявляють здатність створювати симбіотичні відносини з багатьма рослинами. Завдяки цьому вони формують вторинну кореневу систему рослини, збільшуючи у десятки разів поглинання вологи, перетворюючи фосфор та інші мікроелементи, що перебувають в недоступних для рослини сполуках, у доступні для засвоєння рослиною органічні форми. 

Біологічні інокулянти є невід’ємною складовою при вирощуванні органічної продукції, тому що здатні певною мірою компенсувати потребу в мінеральних добривах (завдяки змозі трансформувати важливі рослині сполуки та видобувати їх з нерухомого гумусу, завдяки якому рослина отримує необхідні для її росту елементи).